กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ

Dublin Core

Title

กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ

Date

2548/11/25

Contributor

-

Files

23.pdf

Citation

“กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5141.

Output Formats