ขอพระราชทานชื่ออาคารและขอพระราชทานพระราชานุญาติเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่หน้าอาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ และอาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ขอพระราชทานชื่ออาคารและขอพระราชทานพระราชานุญาติเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่หน้าอาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ และอาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2551/07

Contributor

-

Files

3.pdf

Citation

“ขอพระราชทานชื่ออาคารและขอพระราชทานพระราชานุญาติเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่หน้าอาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ และอาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed March 21, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5105.

Output Formats