ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557

Date

2557/08/06

Contributor

-

Files

72.PDF

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5102.

Output Formats