ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

Date

2551/02/13

Contributor

-

Files

70.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5100.

Output Formats