ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550

Date

2550/07/22

Contributor

-

Files

55.PDF

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5085.

Output Formats