ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

Date

2548/03/28

Contributor

-

Files

52.PDF

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5082.

Output Formats