ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552

Date

2552/02/10

Contributor

-

Files

40.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552,” KKU Archives, accessed July 1, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5070.

Output Formats