ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ พ.ศ. 2553

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ พ.ศ. 2553

Date

2553/08/25

Contributor

-

Files

28..pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ พ.ศ. 2553,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5058.

Output Formats