ข้อมูลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยรศ.นพ.เชอดชัย ต้นติศิรินทร์ 19พฤศจิกายน2545

Dublin Core

Title

ข้อมูลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยรศ.นพ.เชอดชัย ต้นติศิรินทร์ 19พฤศจิกายน2545

Date

2545/11/19

Identifier

VCD.105

Citation

“ข้อมูลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยรศ.นพ.เชอดชัย ต้นติศิรินทร์ 19พฤศจิกายน2545,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4931.

Output Formats