ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2538-12-25

Files

รวมพระบรมราโชวาท-พระราชดำรัส เล่มขาว.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/2250.

Output Formats