ดรรชนีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2509-2546)

Dublin Core

Title

ดรรชนีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2509-2546)

Creator

สมหมาย ตามประวัติ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2546

Files

kkulaw.pdf

Citation

สมหมาย ตามประวัติ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ดรรชนีราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2509-2546),” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/2189.

Output Formats