ภาพแห่เทียนพรรษา

Dublin Core

Title

ภาพแห่เทียนพรรษา

Description

ภาพแห่เทียนพรรษา
จ.อุบลราชธานี
กรอบไม้สีน้ำตาล

Creator

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่นที่2 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

Format

30x23

Identifier

อ.019

Files

อ.019.JPG

Citation

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่นที่2 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี , “ภาพแห่เทียนพรรษา,” KKU Archives, accessed September 26, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1052.

Output Formats