ทำเนียบนายกสภา

Dublin Core

Title

ทำเนียบนายกสภา

Description

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Collection Items

ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร
25 กุมภาพันธ์ 2509 - 17 พฤศจิกายน 2514

ศ.พิมล กลกิจ
17 พฤศจิกายน 2514 - 18 กันยายน 2515 (ทำการแทน)

ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่
18 กันยายน 2515 - 18 มิถุนายน 2519

พลเอกเนตร เขมะโยธิน
18 มิถุนายน 2519 - 13 มิถุนาน 2520

ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร
29 มิถุนายน 2520 - 26 กรกฎาคม 2521

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
26 กรกฎาคม 2521 - 25 กรกฎาคม 2527
14 ตุลาคม 2531 - 27 พฤศจิกายน 2535

พันเอก อาทร ชนเห็นชอบ
26 กรกฎาคม 2527 - 13 ตุลาคม 2531

พล.ต.อ.เภา สารสิน
28 พฤศจิกายน 2535 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
20 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน
View all 9 items

Collection Tree

  • ทำเนียบนายกสภา