หนังสือต้อนรับน้องใหม่

Dublin Core

Title

หนังสือต้อนรับน้องใหม่

Collection Items

รังอุ่นไอรัก
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 34 ประจำปี 2540 เพื่อเป็นแนวทาง ข้อคิด ในด้านการเรียน การทำกิจกรรม ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรุ่นกลิ่นฝัน
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2542 รุ่นที่36 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชมรมและกิจกรรมต่างๆ

มาจุ้ม มาโฮม
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 28 ประจำปี 2534 โดยจะรวบรวมเรื่องเล่า บทกลอน แนวคิด ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้เรียนรู้ทั้งประสบการณ์และวิชาการและนำไปพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

ข้ามขัว สู่ฮั่วมอดินแดง
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี2536 รุ่นที่30 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ประจำปี2536 ชมรมต่างๆ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ชีวิตใหม่
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2531 กาลปพฤกษ์รุ่นที่25 จากชาวมอดินแดง ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และบทความต่างๆ

เปิดรั้วมอดินแดงกัลปพฤกษ์ ช่อที่ 46
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 46 จะรวบรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง ประวัติความเป็นมา กิจกรรมรับน้องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรม และชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย

สู่รังใหม่
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 33 ประจำปี 2539 รวบรวม ผลงาน บทกลอน เรื่องสั้น เกร็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงแนะนำประวัติ ชมรม และกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้น้องใหม่

ต้อนรับน้องใหม่ 2509
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2509 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย รายชื่อออาจารย์ภาควิชาที่เปิดสอน รายชื่อน้องใหม่ คำกล่าวต้องรับจากคณาจารย์ และบทความที่น่าสนใจต่างๆ

สายไหม 2 สายใยรักน้องพี่เลือดสีอิฐ
หนังสือต้อนรับน้องใหม่รุ่นที่ 47 ประจำปี 2553 รวบรวมเรื่องราวที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา คณะต่างๆในมหาวิทยาลัย สัญลักษณ์ กิจกรรม ชมรม ฯลฯ

น้องหล่า
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2525 รุ่นที่19 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม ชมรมต่างๆ เส้นทางและคิวรถในมหาวิทยาลัย

KRANG
KRANG เป็นหนังสือต้อนรับน้องใหม่ โดยจะบอกเล่าประวัติความเป็นมาการก่อตั้งมหา่วิทยาลัยขอนแก่น เรื่องราวต่างๆในอดีต รวมไปถึงเรื่องราวความประทับใจในการใช้ชีวิตในรั้วมอดินแดนของรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรไปให้รุ่นน้องได้รับรู้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ 2508 ซึ่งเป็นการต้อนรับน้องใหม่ครั้งแรก
รวบรวมบทกลอน คำขวัญ เรื่องสั้น เกร็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงแนะนำหลักสูตร และภาพกิจกรรมต่างๆ

MEMOIR
จะรวบรวมบทความ กลอน ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้น้องใหม่

สายไหม สายใยรักจากพี่...สู่น้อง
หนังสือต้อนรับน้องกัลปพฤกษ์ ช่อที่45 ประจำปี 2551 รวบรวมผลงาน บทกลอน เรื่องสั้น เกร็ดความรู้ต่างๆ ประวัติมหาวิทยาลัยและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมถึงแนะนำชมรมและกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

SUR FACTORY
หนังสือต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 43 รวบรวมประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนที่และคณะต่างๆ การแนะนำชมรม
View all 15 items

Collection Tree

  • หนังสือต้อนรับน้องใหม่