Browse Items (16 total)

  • Tags: กีฬาระหว่างคณะ

P852 2530.jpg
P866-868- การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง
P869-870- การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย
P871-872- การแข่งขันเซปักตะกร้อ หญิง
P873-874- การแข่งขันชกมวย ชาย
P875-878- การแข่งขันวิ่ง
P879-886- การแข่งขันรักบี้

มข.121.JPG
เหรียญรางวัลเหรียญทอง กีฬาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.122.JPG
เหรียญรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2546 40ปีมข.

มข.165.JPG
เหรียญรางวัล : เงิน
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

มข.167.JPG
เหรียญรางวัล : ทอง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552

มข.169.JPG
เหรียญรางวัล : ทองแดง
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552

มข.171.JPG
เหรียญรางวัล : ทองแดง
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

มข.223.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทองแดง (การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา 2555 16-24 พ.ย. 2555)

มข.224.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญเงิน (การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา 2555 16-24 พ.ย. 2555)

มข.225.JPG
เหรียญรางวัล : เหรียญทอง (การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา 2555 16-24 พ.ย. 2555)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2