ภาพถ่าย

Dublin Core

Title

ภาพถ่าย

Collection Items

นิทรรศการวันรักการอ่าน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีประธานตัดริบบิ้นเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

ภาพบัตรห้องสมุด(พ.ศ.2525)
ภาพถ่ายบัตรห้องสมุด ศศ.มข.ปี 2525

ภาพถ่ายบัตรห้องสมุดและสมุดจดบันทึกการยืมคืนหนังสือ
ภาพถ่ายบัตรห้องสมุดและสมุดจดบันทึกการยืมคืนหนังสือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น(พ.ศ.2526)
สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด สมัยรหัสประจำตัวนักศึกษา ขึ้นต้นด้วยเลข 23

ตั๋วรถไฟนักศึกษาใหม่ ม.ขอนแก่น (พ.ศ.2519)
บัตรโดยสารรถไฟของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2519 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2512)
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2512
รุ่นพี่ มข.รุ่น 2, น้องใหม่ มข.6 ผูกไทร์ และด้านหลังนักศึกษาหญิง รุ่น 4 และ 5 ติดกระดุมบน
View all 12 items

Collection Tree